HOME CONTACT LOGON SITEMAP


DOMEINNAAM NOG VRIJ?
Check hier of uw domeinnaam nog vrij is. Meer informatie...Verstuur een e-mail met ASP


U kunt een formulier aanmaken op uw website, waar bezoekers bepaalde gegevens dienen in te vullen. Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld heel eenvoudig via email verzenden. Het onderstaande script zorgt ervoor dat een emailbericht wordt verstuurd naar de "prullenbak" van zijlstra.net (emailadres: jiskefet@zijlstra.net):

<%
  Set Mailer = Server.CreateObject("Persits.MailSender")
  Mailer.FromName = "John Doe"
  Mailer.From= "john@uwdomein.nl"
  Mailer.Host = "mail001s.uwdomein.nl"
  Mailer.AddAddress "Jiskefet", "jiskefet@zijlstra.net"
  Mailer.Subject = "Handleiding AspMail"
  Mailer.Body = "Geachte heer/mevrouw,....."
  On Error Resume Next
  Mailer.Send
  if Err <> 0 Then
    Response.Write "Er is een fout opgetreden: Foutcode " & Err.Description
  else
    Response.Write "Uw bericht is succesvol verzonden...."
  end if
  Set Mailer = Nothing
%>   ALGEMENE VOORWAARDEN

© 2001-2023  ZIJLSTRA AUTOMATISERING   ·   TEL 0511 47 68 95   ·   FAX 0511 47 68 96